Průběžná rehabilitační péče o dítě s DMO

(Podklad k žádosti rodičů o finanční podporu odborné rehabilitační péče pro dítě se zdravotním postižením)

 

Poskytovaná komplexní péče

 • Rozsáhlá terapeutická a edukační péče o Matěje Veselého zasahuje do všech oblastí rozvoje dítěte. Jedná se o průběžnou odbornou rehabilitaci zahrnující fyzioterapii i ostatní složky rehabilitace.
 • Kromě koordinované části sociálně-rehabilitační péče současný celostní přístup k terapii DMO (dětské mozkové obrny) obsahuje léčebně-terapeutickou část fyzioterapeutických postupů s přesnou aktuální diagnostikou celkové sociální situace dítěte z hlediska fyzické kondice i emocionální pohody spolu s odbornými opatřeními v oblasti rehabilitační péče.
 • Součástí rehabilitace Matěje je i výuka, instruktáž či vedení rodičů spolu s průběžnou úpravou léčebného režimu dítěte v rámci jeho přirozeného prostředí rodiny.

Legislativní úprava

 • Rehabilitační postupy práce s dítětem a rodinou splňují multidisciplinární přístupy z oblasti zdravotnictví a sociální práce a zahrnují kromě jiného i holistický princip v rámci celkové sociální rehabilitace dítěte dle § 70 z.č. 108/2006 Sb. o sociální službách.
 • Vzhledem k doposud nejasné legislativě systému koordinované (ucelené) rehabilitace v ČR je v současné době značná část rehabilitační péče o děti s DMO poskytována pouze rodiči bez příslušného odborného vzdělání a praxe v oblasti rehabilitace.
 • Doposud legislativně neupravený systém koordinované (ucelené) rehabilitace dětí se ZP v ČR nabízí malou podporu fyzioterapie ze strany zdravotních pojišťoven. Velká, značná část rehabilitační péče u dítěte s DMO se ocitla buď v oblasti nadstandardní, tj. hrazené péče, nebo je poskytována pouze rodiči.

Potřebná péče

 • Průběžná sociálně-rehabilitační péče je dítěti poskytována v rámci doporučení odborného lékaře rehabilitačním pracovníkem s VŠ vzděláním a praxí v oblasti SP a fyzioterapie se zaměřením na péči o děti s DMO.
 • Sociální rehabilitace Matěje je zaměřena na podporu socializace dítěte a jeho zájem o komunikaci. Současně respektuje pohybové nároky a přispívá ke zlepšování celkové pohybové i psychické kondice dítěte. Využívá přirozeného kontaktu rodiče a dítěte, jemných stimulačních technik, polohování, dotyků, zvuků i zrakových podnětů.
 • Komplexní rehabilitace dítěte 0 až 3 roky:
  • Podporuje a respektuje přirozený vývoj dítěte ve všech jeho oblastech. Je v zájmu dítěte, aby prvky odborné péče co nejméně narušovaly jeho psychickou a fyzickou pohodu a nenásilným způsobem účinně podporovaly žádoucí výsledky rehabilitace.
  • Její důležitou součástí je vedení rodičů v oblasti schopnosti diagnostikovat rozvíjející se chybné pohybové stereotypy, zvláště v případech rozvíjející se DMO. Spolu s diagnostikou se rodiče učí například:
   • jakými jemnými technikami dosáhnout uvolnění svalových skupin se zvýšeným svalovým napětím
   • jak stimulovat oslabené svalové skupiny včetně kontroly symetrie rozvíjejících se nových pohybových stereotypů apod.
  • V plném rozsahu je zde podporován a využíván přirozený kontakt dítěte s rodičem a z něho plynoucí pocit bezpečí pro dítě.
  • Využívá celou škálu taktilních podnětů kombinovaných s vhodným polohováním a působením suchého tepla, které přispívají k harmonizaci svalového napětí a prevenci rozvoje spastického syndromu.
  • Rovněž užívá zvukové a zrakové podněty podle současných inteligenčních schopností dítěte v rámci celostního přístupu k vývoji jeho osobnosti.
 • Sociální rehabilitace zahrnuje též průběžnou výuku rodičů v oblasti problematiky vývojového onemocnění DMO, prevenci rozvoje spastického syndromu a podporu celkového zdraví rodinného zázemí dítěte.
 • I přes systematickou laickou terapeutickou péče rodičů je pro zlepšování zdravotního stavu dítěte nutné čerpat průměrně alespoň jednou až dvakrát týdně intenzivní odbornou rehabilitaci v rozsahu 2,5 až 5 hodin (týdně) podle svého aktuálního zdravotního stavu dítěte.

Finanční náročnost péče

Cena jedné hodiny profesionální komplexní rehabilitační péče činí 1.000 Kč/hod.

 • Jedná se o komplexní specializovanou odbornou péči zaměřenou na rodiny s dětmi se ZP, která má doposud malou finanční podporu mezi resorty zdravotnictví a sociální péče.
 • Jejím obsahem je krom samotného rehabilitačního cvičení také intenzivní školení a instruktáž v oblasti pohybové hygieny a sociálně-rehabilitačních dovedností pro rodiče pečující o dítě s DMO, včetně výuky pohybové diagnostiky a praktického nácviku správných pohybových stereotypů v rámci vývojové kineziologie dítěte.
 • Pro posouzení finančního nároku je možné pro srovnání uvést cenu běžné klasické masáže, jejíž hodinová sazba činí přibližně 700 Kč/hod obvykle s nižší odbornou kvalifikací.

Není Ti to lhostejné? Podpoř tedy Matýska přímo < ZDE > 

Další upřesnění aktuální Matýskové situace najdeš v sekci  <  AKTUALITY  >