Souhrn dění za rok 2015

ANEB VŠE PODSTATNÉ OD PRVNÍCH CHVIL A PŮSOBENÍ VE VLAŠIMI

Přehledná sumarizace hlavních událostí v prvním roce života 2015

Náš pohled na Matýskův příchod na svět je podrobně popsán v jeho příběhu.

 

Zde však uvádíme i odbornější pohled naší dlouhodobě spolupracující rehabilitační pracovnice Mrg. Vlasty Maškové.

 

Matěj prodělal vážné porodní komplikace a stav bezvědomí, jenž zadaly předpoklad rozvoje DMO. Od prvního okamžiku byla zahájena včasná fyzioterapie Vojtovou metodou, do 4. měsíce však bez požadovaného efektu. Matýsek v té době celkově neprospívá, nejeví zájem o jakýkoliv sociální kontakt, nereaguje věku odpovídajícím způsobem na okolní podněty zvukové ani vizuální. Celkově byl silně apatický.

Po změně rehabilitačního přístupu nahrazením Vojtovy metody za techniky zohledňující nejen fyzický ale i psychosociální stav dítěte, doplněním sociálně-rehabilitačními postupy a stimulací vhodnými podněty v průběhu celodenní péče, došlo v poměrně krátké době k navázání kontaktu a komunikaci Matěje s okolím a tyto jsou nadále podporovány v průběhu celé dosavadní rehabilitace.

Poskytování odborné péče je od počátku aplikováno v domácím prostředí dítěte, ale vzhledem ke vzdálenosti rehabilitační pracovnice od bydliště Matěje bylo jako nejvýhodnější vyhodnoceno přestěhování celé rodiny tak, aby mohla být rehabilitace poskytována podle individuálních potřeb Matěje. Rozvoj spasticity ve věku cca 6 měsíců se totiž již nedařilo úspěšně zvládat a bylo třeba pečovat nejen o spastickou obrnou zasažené dolní i horní končetiny, ale i svalstvo trupu a šíje včetně mimických svalů, kde se začaly objevovat též drobné dyskinetické projevy.

 


Celkem bylo odrehabilitováno 75 kompexních hodin včetně výuky a instruktáže v období 08 - 12/2015.

Přičemž každá tato specifická hodina stála 1.000,- Kč + dopravné.


 

Tou dobou jsme si jako rodiče už začali uvědomovat, že to není jen přechodný stav na pár týdnů a tudíž je třeba změnit celkový přístup k individuální péči o Matýska z nejrůznějších aspektů. Přehodnotili jsme celou situaci včetně financování a proto jsme neváhali ani chvilku a koncem roku jsme publikovali Matýskovy stránky na web s prosbou o jeho podporu. Zaplať pánbůh se nám během krátké doby podařilo získat prostředky na uhrazení dosavadní náročné rehabilitace, kterou jsme tak byli schopni postupně začátkem roku 2016 celou splatit a vzniklý závazek tak do konce února 2016 vyrovnat.

 

V srpnu vždy praktikujeme 1x týdně půldenní rehabilitační instruktáž a praktický nácvik pro zbývající dny. Od podzimu již pravidelně dojíždíme z Vlašimi 2x týdně do Prahy na 3h intenzivní rehabilitační bloky. S nastupující zimou a zvyšující se frekvencí pravidelných návštěv se to však stává zcela neúnosné po všech stránkách. 2 dny v týdnu strávené jen na cestách ve směru Vlašim - Praha a na otočku zpět je pro všechny z nás nesmírně vyčerpávající.

Koncem roku tedy padne rozhodnutí se dočasně s celou rodinou přemístit do Prahy. To jak to dopadlo, si lze dočíst v první aktualitě událostí roku 2016 (odspoda) s názvem "Novoroční vstup".

Zajímá tě pokračování? Neváhej se tak podívat na přehledné < UDÁLOSTI ROKU 2016 > nebo ucelený < SOUHRN ROKU 2016 >