Souhrn dění za rok 2016

ANEB VŠE PODSTATNÉ V PRŮBĚHU PRVNÍHO ROKU V PRAZE

Přehledná sumarizace hlavních událostí v roce 2016

Tento rok byl pro celou naši rodinu jednoznačně nejnáročnější po všech stránkách.

Už jenom naším Novoročním vstupem do matičky Prahy jsme zažili něco zcela nepopsatelného.

 

Krom toho, že jsme řešili, kde složit hlavu a za co nakrmit 5 hladových krků, tak jsme ani na okamžik nepolevili v nastoleném pravidelném každodenním rehabilitačním režimu. Průběžné výsledky naštěstí nenechaly na sebe dlouho čekat a kolem 1 roku dvojčat došlo díky zajištění téměř denní odborné rehabilitace ke zlepšení rozvoje pohybových dovedností Matýska a jeho zájmu o okolí. Jídelníček je postupně rozšiřován a stále pevně kontrolován v rámci kompletní Maťulovy výživy. Bohužel se však u Matýska v té době projevovaly častější výskyty drobných patologických záškubů, které postupně přešly v epileptické záchvaty s četností až 100x za den. S ohledem na tyto projevy byl maximálně přizpůsoben denní režim tak, aby byla absolutně minimalizována jakákoliv zátěž (a to např. v rovině fyzické, psychické či metabolické zátěže). Následně bylo pozorováno výrazné zmírnění epileptických projevů.

 

V necelém 1,5 roce došlo k totálnímu vymizení epileptických projevů a zásadnímu zlepšení EEG záznamu, a to i bez nutnosti hospitalizace či urgentní nasazení lékaři důrazně doporučené antiepileptické léčby. Matýsek však stále striktně dodržuje speciální dietní stravovací režim a pečlivě vyvážený celodenní rehabilitační specifický program šitý na míru přímo pro jeho potřeby.

 


Za celý rok  je odrehabilitováno 175 kompexních výukových a instruktážních hodin a desítky dalších specializovaných + nespočet domácích

Přičemž každá taková specifická hodina stojí 1.000,- Kč


 

Celý rok Matýska mediálně a finančně podporují Suicide Angels, za což jim patří všem obrovské  DÍKY!
       

 

Avšak na podzim je již jasné, že nejsou další prostředky na úhradu náročné rehabilitace a tak zahajujeme maratón oslovování potenciálních partnerů.

Mezi prvními, kdo skutečně poskytl svou štědrou podporu, jsou manželé Sýkorovi, o.p.s  a nadace Naše dítě , všem srdečně děkujeme .

 


Celkové výdaje z Matýskového transparentního účtu na jeho individuální rehabilitační program jsou 233.603,68,- Kč + 70 tis. poskytovateli služeb přímo od nadací.


Jsi zvědav, jak se Matýskovi dařilo i v dalším roce? Podívej se tak na přehledné < UDÁLOSTI ROKU 2017 > nebo ucelený < SOUHRN ROKU 2017 >