Souhrn dění za rok 2017

ANEB VŠE PODSTATNÉ V PRŮBĚHU DRUHÉHO ROKU V PRAZE

Přehledná sumarizace hlavních událostí v roce 2017

Rozhodně nepolevujeme, spíše právě naopak, Matýsek je silný bojovník, dobře ví, co chce a jde si společně s námi za svým cílem.

Od počátku roku jsme začali aplikovat nový ozdravný plán s 3h intenzivním rehabilitačním blokem v rámci jednoho dne s pravidelným opakováním 2-3x do týdne. Odměnou za tuto neustálou péči jsme dostali bezpodmínečnou lásku a upřímnou radost nejen Matýska, když si sám prvně ve vysokém kleku zamával spokojeně oběma rukama nad hlavou. Věru nesmírné zadostiučinění a povzbuzení do další usilovné práce zároveň.

Před druhým rokem začíná Matýsek spontánně projevovat zájem o vertikalizaci, kterou rehabilitace plnohodnotně podporuje a současně zajišťuje naprostou bezpečnost při jeho vertkalizaci.

Celý systém intenzivního rehabilitačního režimu je opravdu celistvý, kde jsou propojeny fyzioterapeutické postupy mj. s péčí o psycho-fyzickou kondici, celkovou odolnost, koncentraci na pohyb, sociální dovednosti, komunikaci či psycho-relaxační pohodu.

V současné době má Matěj zachován anatomický rozsah pohybu ve všech kloubech kromě kloubů loketních, kde se věnujeme rozcvičení malého úhlu (asi 15 stupňů) pro dosažní plného otevření 180 stupňů, a to i vzhledem k tomu, že Matýsek se stále ještě relativně hodně plazí za opory na loktech. Čím dál častěji se dostává do polohy na „čtyřech“. Dobře již zvládá plazení, kutálení a přetáčení se v leže na zemi, klek na patách bez opory, vysoký klek s oporou, turecký sed či sed roznožný s lehkou oporou.

Matýsek již dokáže hrát si sám ve vysokém kleku, zdolávat slézání z pohovky, nacvičuje základní hygienické dovednosti včetně soustavné přípravy na odložení plenek, kterou úspěšně završil v průběhu léta. Hraje si soběstačně i s někým, skládá sám puzzle, dobře rozumí mluvené řeči, používá správně několik slovíček, dovede i náhradním způsobem vyjádřit, co potřebuje atp. Také si sám občas podrží hrníček nebo lahev při pití, nají se sám lžící, pokud je jídlo vhodné konzistence.

Všechny tyto dovednosti jsou ovšem značně ovlivněny mírou, do jaké se daří zvládat neustálé projevy centrálních spastických křečí. Pohybový aparát zatěžuje i jen pár krůčků a velmi brzy dochází k rychlému nárůstu výskytu patologických pohybových projevů. Pohybové dovednosti je nutné průběžně diagnostikovat, popřípadě zajišťovat pohyb v méně náročných polohách a současně vyvažovat psychickou pohodu Matěje, který má zájem o pokračování v chůzi či v jiném náročnějším pohybu. Schopnost ujít i jen pár „správných“ krůčků však vydatně podporuje rozvoj pohybové inteligence a v souvislosti s ní i ostatních složek jeho intelektu (o radosti nás rodičů ani nemluvě:)).

Průběžná odborná podpora při aktuálně uplatňované praktické aplikaci komplexního rehabilitačního přístupu v denním režimu dítěte s DMO pomáhá výrazně snižovat negativní následky zdravotního stavu dítěte a rizika psychosociálního přetížení neustále pečující rodiny.


Za celý rok bylo tak odrehabilitováno:

 celkem 251 kompexních výukových a instruktážních hodin a desítky dalších specializovaných + nespočet domácích v rukou mamky Míši

Přičemž každá taková specifická hodina stojí 1.000,- Kč.


Celkové výdaje z Matýskového transparentního účtu na jeho individuální rehabilitační program jsou 165.829,66,- Kč + 160 tis. poskytovateli služeb přímo od nadací.


Podařilo se nám navázat nové spolupráce na podporu Matýska s významnými partnery jako je spolek , nadace , nadační fond , nadace  a nadace , jenž nás výrazně podpořili a umožnili tolik potřebný intenzivní rehabilitační program. Všem z celého DĚKUJEME 

Také jsme za 2 roky vmasírovali do Matýska neuvěřitelné 4 Kg Karité másla.

Jsi zvědav, jak se Matýskovi dařilo i v následujícím roce? Podívej se tak na přehledné < UDÁLOSTI ROKU 2018 > nebo ucelený < SOUHRN ROKU 2018 >