Souhrn dění za rok 2018

ANEB VŠE PODSTATNÉ V PRŮBĚHU TŘETÍHO ROKU V PRAZE

Přehledná sumarizace hlavních událostí v roce 2018

Stále se nevzdáváme a naopak péči přebírá do vlastních rukou z velké části maminka Míša, jenž se s železnou pravidelností téměř každý den Matýskovi intenzivně věnuje. Přebírá tak za jeho další vývoj plnou zodpovědnost a učí se od těch nejpovolanějších profesionálů v oboru a dennodenně s Maťulou vytrvale cvičí.

 

Jak už předznamenal závěr loňského roku, celý rok se odehrával primárně v režii mamky Míši a její neskonalou vytrvalostí Matýskovi předat tu nejlepší péči ze všech zatím nám známých a dostupných terapií jak u nás, ale i ve světě. Hodně se věnuje technikám z orofaciální a kraniosakrální terapie, kam s Matýskem pravidelně dochází za naprostými experty daných technik. Nově se po jisté odmlce vracíme k praxi jógy pro děti se specifickými potřebami, kterou potupně, ale čím dál více zařazuje Míša do svého repertoáru.

Od května, kdy Míša odletěla na první část týdenního intenzivního kurzu do Portugalska, se doma už téměř nic jiného necvičí a navíc to i vyžadují ostatní děti nejen Matýsek, ale i Marijánka s Tomíkem. Cvičení je tak pro všechny zúčastněné povětšinou radostná událost a požehnaný čas. Samozřejmě se najdou i dny, kdy se Matějovi nechce cvičit a vymýšlí si 150 důvodů jak to oddálit nebo přesunout na jindy, ale mamka se často nedá a najde způsob jak ho do celého aktivního procesu hravě zapojit.

Léto a podzim se nese ve znamení zručného osvojení základního nácviku jógové praxe se zapojením cviků i z ostatních  prvků a technik podřízených vždy Matýskovým potřebám, aktuálního stavu a doporučení profesionálních terapeutů.

Koncem roku tak mamka zužitkovala nabyté zkušenosti a vlastní praxi při dalším pokračovacím zahraničním kurzu jógy, tentokrát až ve vzdáleném Taiwanu a úspěšně absolvovala zkoušky a získala oprávnění provozovat jógu pro děti se specifickými potřebami. Krátce na to jsme rozšířili dosavadní terapie i o Feldenkraisovu metodu pod zkušeným vedením a výsledky nás nenechaly dlouho čekat. Matýsek se znenadání sám poprvé postavil s dopomocí vlastní opory na nohy tak, že stál na plných chodidlech a ne jen na vypnutých špičkách.

Obrovská radost a milník, současně také potvrzení, že se ta tvrdá práce vskutku vyplatí a brzy i mnohonásobně zúročí.


Za celý rok bylo tak aplikováno:

 celkem přes 70 nejprofesionálnějších hodin orofaciální a kraniosakrální terapie, viscerální chiropraxe, fyzioterapie, rehabilitace, Feldenkraisovy terapie a především nespočet (hrubým odhadem přes 350) domácích hodin od milované maminky Míši převážně metodou jógy pro speciální potřeby.

Přičemž každá taková specifická hodina s expertem stojí 1.000 až 1.500,- Kč.


Celkové výdaje z Matýskového transparentního účtu na jeho individuální zdravotní péči jsou 188.188,38,- Kč včetně zohledněných darů od nadací zejména na zahraniční výcvikové kurzy a ostatních dobrovolných dárců. 


V průběhu roku Matýska pravidelně podporují osvědčení partneři jako je nadace , nadační fond , o.p.s , jenž nás již opakovaně podporují a umožnili tak Matýskovi ty nejlepší techniky a zejména unikátní zahraniční výcvikový kurzy jógy pro děti se specifickými potřebami.

Dále jsou to pravidelní přispěvovatelé mezi něž patří: Jan Bím, Blanka Maxová, Tomáš a Ivana Štěrbovi, Luboš Jilich, Adéla Samešová, David a Dominika Nešťákovi, Hana Jílková, Olga Goerke, Michal a Míša Pelcovi, Michal Cádra a příležitostní dárci.

Všem z celého DĚKUJEME 

Jsi zvědav, jak se Matýskovi dařilo i v následujícím roce? Podívej se tak na přehledné < UDÁLOSTI ROKU 2019 > nebo ucelený < SOUHRN ROKU 2019 >