Souhrn dění za rok 2019

ANEB VŠE PODSTATNÉ O PRŮBĚHU ČTVRTÉHO ROKU V PRAZE A O PŘESUNU ZPĚT DOMŮ

Přehledná sumarizace hlavních událostí v roce 2019

Investice do vlastního vzdělání a odborné praxe se nám zdá ta nejcennější a proto se v roce 2019 maminka Míša zúčastnila dalších odborných seminářů. Nové znalosti a dovednosti využíváme při pravidelném téměř každodenním cvičení mamky Míši s Matýskem a často i s ostatními sourozenci. Pravidelné cvičení už je v naší rodině zaběhlým rituálem a Míša získává také stále hlubší zkušenosti. Přesto je každý den jiný, děti mají jiné potřeby a je nutné každé cvičení přizpůsobit Matýskovi tak, aby bylo co nejefektivnější a aby ho bavilo.

 

Stejně jako loni jsme aplikovali primárně model vlastní intenzivní každodenní péče v rukou mamky Míši a prohloubili tak zejména důvěru v rodičovskou lásku, domácí prostředí a schopnost být vskutku plně zodpovědný za Matýskův další vývoj. Neustálým prohlubování znalostí z již dříve navštěvovaných i nově objevených funkčních technik nasává Míša co možná nejvíce, aby to mohla uplatnit při následné "domácí" lekci. Stále jsme v kontaktu s těmi nejpovolanějšími odborníky ve svém oboru na to, co se nám jeví vysoce smysluplné a účinné.

Počátek roku šel poměrně "ztuha"... vše bylo krapet zmrzlé, nepoddajné a tak trochu těžkopádné. A to se zrcadlilo i na Matýskovi a jeho stavu.

Až počátkem jara, s příchodem sluníčka a stoupajícími teplotami, nabíráme jako rodina nový svěží dech a další energii do veškerého počínání. Navzdory našemu pomalejšímu začátku roku  Matýsek stále pravidelně cvičí prvky orofaciální, Feldenkraisovy, kraniosakrální a jógové terapie bez ohledu na počasí či momentální domácí atmosféru, pouze s přihlédnutím na aktuální zdravotní stav.

V červnu mamka Míša vyrazila na praktický seminář Kognitivní zrak a seznámila se s technikou Movements Lessons a její autorkou Michelle Turner, úžasnou to ženou. Následoval první rodinný rehabilitačně-plavecký  pobyt s Plaváčkem a týdenní intenzivní rehabilitační pobyt Feldenkraisovy metody.

Celé léto je ve znamení neustálého očekávání a maximálního nasazení v hledání nového působiště, aby Tomík mohl od září chodit do nové školy, kterou jsme pro něj vybrali. Nakonec to přeci jen přineslo své ovoce a naše dlouhodobá naděje a společný sen se konečně na sklonku léta zhmotnili. Od září tak nejstarší brácha Tomík chodí do 1. třídy ZŠ a my všichni máme novou střechu nad hlavou s pohodovým prostorem. Uff, konečně po dlouhých 3 a ¾ letech ve stísněných podmínkách opouštíme Prahu a vracíme se zpět doslova na samotné úpatí Blaníků.

Závěr roku je již v předzvěsti samých zázraků. Další Míšou  absolvovaný návazný kurz Jógy pro děti se speciálními potřebami v Kodani, začátek čtyřletého studia Jógy a jógové terapie na FTVS UK v Praze, druhý pobyt s Plaváčkem a nový režim stálého cvičení za zvuků meditativní hudby a sálajícího tepla z domácích kamen.

Odměnou je nám pak radostný a šťastný úsměv Matýska s jeho častým odzbrojujícím konstatováním "já tě miluji", větší samostatnost v dílčích činnostech, zejména stravování, oblékání a hraní. Každý den nás znovu a znovu překvapuje svým pozitivním nastavením,  povedenými vtípky a humorem, ale i stálou chutí a snahou se ustavičně zlepšovat, rovnat a napřimovat.

To je to největší zadostiučinění a pocit vděčnosti za veškeré předešlé strasti. Pokračujeme stále kupředu..:-)


Za celý rok bylo aplikováno:

 celkem přes 90 profesionálních hodin orofaciální terapie, kraniosakrální biodynamiky, viscerální chiropraxe, fyzioterapie, rehabilitace, Movement Lessons, Tradiční Čínské Medicíny, Feldenkraisovy a jógové terapie.

Nejvíce energie, času a láskyplné péče však věnuje Maťovi mamka Míša, která s ním v průměru cvičí min. 1-1,5 h denně, tzn. celkem tak cca přes 400 domácích hodin, převážně kombinací výše uvedených metod včetně jógy pro děti se speciálními potřebami.

Každá specifická hodina s expertem běžně stojí 1.000 až 1.700,- Kč.


Celkové výdaje z Matýskova transparentního účtu na jeho individuální zdravotní péči jsou 206.916,43,- Kč + 20.000,- Kč dar přímo poskytovateli terapie.


V průběhu roku Matýska pravidelně podporují osvědčení partneři jako je nadační fond , o.p.s a nově i projekt , kteří nám tak opět umožnili praktikovat ty nejlepší techniky pro našeho Matýska.

Dále jsou to pravidelní přispěvovatelé: Jan Bím, Blanka Maxová, Tomáš a Ivana Štěrbovi, Luboš Jilich, Adéla Samešová, David a Dominika Nešťákovi, Hana Jílková, Olga Goerke, Michal a Míša Pelcovi, Michal Cádra a přátelé.

Všem z celého DĚKUJEME 

Chceš vědět víc podrobností ohledně našeho přístupu? Můžeš tak shlédnout předešlé < UDÁLOSTI ROKU 2020 > nebo ucelený < SOUHRN ROKU 2020 >